Drukowanie 3d, czyli szybki rozwój

Drukowanie 3D jest dziedziną, która rozwija się bardzo szybko. Dość często słyszymy bowiem o wydrukowaniu trójwymiarowego prototypu nerki, która śmiało można wykorzystać w transplantologii czy o stworzeniu całego osiedla budynków w projekcji 3D. Czym jest i gdzie jest wykorzystywane drukowanie 3D http://3dream.pl/druk-3d/?

Drukowanie 3D – co to jest?

Proces zwany drukowaniem 3D pozwala na uzyskanie obiektu fizycznego, który został zaprojektowany uprzednio w specjalistycznych programach komputerowych umożliwiających projekcję trójwymiarową. Możemy się również spotkać z określeniem technologii generatywnej bądź addytywnej. Czego potrzebujemy, by móc przeprowadzić drukowanie 3D? Z pewnością są to:

·    slicer, czyli program komputerowy służący do warstwowego drukowania konkretnego, zaprojektowanego przez nas modelu – dostępnych jest kilka, np. Slicer, KISSlicer czy Cura;

·    projekt komputerowy wykonany techniką 3D;

·    drukarka posiadająca funkcję drukowania 3D;

·    materiał umożliwiający wydruk 3D.

Jak działa drukarka 3D?

Drukowanie 3D polega na warstwowym uzyskiwaniu pożądanego przez nas przedmiotu. Warstwy są kolejno nakładane jedna na drugą aż do otrzymania całości obiektu. Poszczególne warstwy różnią się wysokością. Obowiązuje następująca zasada: im niższa warstwa, tym rozdzielczość i tym samym jakość wydruku jest znacznie wyższa, zaś uzyskany element ma „gładszą” strukturę. Jeśli chodzi zaś o materiał, który pozwoli na uzyskanie wydruku 3D składają się na niego zwykle metale, żywice i inne tworzywa termoplastyczne.

Drukowanie 3D – co możemy wydrukować?

Tak naprawdę dzięki technologii drukowania przestrzennego mamy bardzo szerokie pole do popisu. Możemy zatem wydrukować zarówno małe jak i średnie czy duże elementy. Wszystko zależy od naszej koncepcji, projektu wykonanego w programie komputerowym, a także tzw. pola roboczego drukarki. Pole robocze stanowi bowiem obszar urządzenia, który pozwala na fizyczne uzyskanie pożądanego obiektu. Oczywiście im większe rozmiary zaprojektowanego przez nas elementu, tym większe pole robocze powinna mieć drukarka. Niektóre urządzenia posiadają wielkość nawet kilku metrów.

Drukowanie 3D – tworzenie prototypów

Bardzo ważnym elementem, który pozwala uniknąć mniej lub bardziej istotnych niedociągnięć jest tworzenie prototypów. Wówczas drukowanie 3D przybiera formę niskobudżetową, gdyż wytwarzany jest zaledwie jeden prototyp, który następnie jest poddawany testom oraz prezentowany współpracownikom, a także szerszej grupie odbiorców. Jeśli coś nie działa tak jak powinno, można wtedy tak zmodyfikować projekt, by doprowadzić do uzyskania optymalnie funkcjonującego obiektu.

Tworzenie prototypów pozwala także uniknąć powielania błędów w trakcie procesu produkcji seryjnej danego modelu.

Drukowanie 3D a transplantologia

Drukowanie 3D jest coraz powszechniej wykorzystywane w medycynie, a szczególnie chętnie stosowane jest przez lekarzy transplantologów i inżynierów. Bardzo często zdarza się, że pacjent wymagający przeszczepu tkanki czy organu czeka bardzo długo w kolejce oczekujących na dawcę. Zdarza się również, że dana osoba wymaga wszczepienia specjalistycznej protezy, która niejednokrotnie przewyższa jego możliwości finansowe.

Naprzeciw potrzebom takich właśnie pacjentów wychodzi modelowanie i drukowania 3D. Przy użyciu drukarki 3D uzyskano bowiem protezę ręki, której koszt nie przekracza kwoty 50 dolarów. W porównaniu do zastosowania tradycyjnej protezy, której stawka waha się w granicach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, stanowi to istną przepaść pieniężną.